2013 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi’nde homofobi, bifobi, transfobi karşıtları bir araya gelerek cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı ile mücadele etmek, bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalar yürütecek bir öğrenci topluluğu kurmak istemiş ama üniversite yönetimi tarafından resmi bir topluluk olmasına onay verilmemiştir. Resmi topluluk olmasına ve üniversite içinde faaliyet göstermesine izin verilmemesiyle Bursa yerelinde çalışmalarını yürütmeye başlamışlardır.

Nilüfer Kent Konseyi’nde LGBTİ Çalışma Grubu kurarak çalışmalarına devam eden Özgür Renkler, Mayıs 2016’da dernekleşmiştir. Dernek, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği üzerine hak temelli çalışmalar yürütmektedir.

Eşcinsellere, biseksüellere, translara yönelik nefrete, şiddete, ayrımcılığa karşı mücadele etmektedir. Çalışma alanları arasında ayrıca; insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, queer(kuir) teori ayrımcılıkla mücadele, taciz, mobbing, HIV/AIDS farkındalığı sayılabilir.

LGBTİ’lerin sosyalleştikleri, yaşadıkları olumsuz deneyimleri ve bunlarla mücadele etme deneyimlerini paylaştıkları buluşmalar düzenlemekte, LGBTİ’lere kendilerini ifade edecekleri alanlar açmak için çalışmaktadır. LGBTİ’lere yönelik hukuki, sosyal haklar konusunda danışmanlık hizmeti ve psikolojik destek vermektedir. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ön yargıları kırmak, ayrımcılıklara karşı doğru bilgilenmenin sağlanması amacıyla farkındalık çalışmaları yapmaktadır.

Yerel ve ulusalda eğitim çalışmaları gerçekleştirmektedir. Eğitim konularımız; toplumsal cinsiyet eşitliği, queere giriş, LGBTİ temel kavramlar, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılıklarıyla mücadele, savunucukluk, şiddet ve nefretle mücadele, HIV/AIDS farkındalığı, HIV/AIDSfobi ile mücadele bulunmaktadır.

Dernek, 3 yıldan beri Bursa yerelinde LGBTİ görünürlüğünü sağlama amaçlı kalıcı adımlar atmıştır. Bursa’da LGBTi hakları konusunda çalışma yürüten ve LGBTİ’lere hizmet veren tek dernektir. Ulusal ve uluslararası LGBTİ örgütleri ile iletişim halindedir. Yerel ve ulusalda kadın, genç, engelli ve insan hakları örgütleri, inisiyatifleri ile dayanışmaktadır.

Yerel yönetim ile çalışmalar yürütmektedir. Derneğin tüm çalışmaları gönüllülük esasına göre gerçekleştirilmektedir, ücretli çalışanı yoktur.

Amacımız; cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ekseninde toplumun tüm dezavantajları kesimlerini kapsayacak şekilde şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmek; görünürlüğü ve toplumsal farkındalığı arttırarak eşit yaşam koşullarını oluşturmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır.