Bursa’da Yaşayan LGBTİ+’ların Yaşam Deneyimleri ve Ruh Sağlığı Araştırma Raporu Yayında!

Özgür Renkler Derneği olarak Bursa’da yaşayan veya yaşamış LGBTİ+’ların yaşam deneyimleri ve pratiklerini ve bunların ruh sağlıklarıyla olan ilişkisini saptayabilmek için Ağustos 2020’de ILGA – Europe desteği ile bir çalışma başlatmıştık. Bu araştırma kapsamında çevrimiçi bir anket çalışması düzenlemiş ve yereldeki LGBTİ+’ların sorunlarını ve taleplerini duyurabilecekleri bir zemin oluşturmayı hedeflemiştik.
Bu amaçla hazırladığımız anket çalışmasına 69 katılımcı destek verdi ve değerli katkılarını sundu. Araştırma bulgularına yer verdiğimiz raporumuz yayında.
Bursa’da yaşayan veya yaşamış LGBTİ+’ların açılma deneyimleri, maruz kaldıkları güçlükler ve bunlarla baş etme yöntemleri, sosyalleşme pratikleri ve daha fazlası raporda.
Rapora ulaşmak için tıklayın…